Valodas:

SIA "Jānis Roze"

1914. gadā Jānis Roze (1878-1942) Rīgā nodibināja savu uzņēmumu ar nosaukumu “J. Roze”, kas sākotnēji nodarbojās ar veidlapu un citu iestādēm nepieciešamu materiālu iespiešanu.

Tūlīt pēc kara izdevās arī noīrēt telpas grāmatu veikalam un gumijas un metāla zīmogu izgatavošanas darbnīcai Kr.Barona ielā 3, bet pēc neilga laika arī iegādāties kara laikā slēgtā D.Golta grāmatu veikala telpas.Kr. Barona ielā 5. Šo veikalu Jānis Roze nopirka ar visām iekārtām un precēm 1923. gadā. Veikala nosaukums bija – “ J. Roze, grāmatas un rakstāmlietas”.

Grāmatu spiestuve, veikals un zīmogu darbnīca bija tikai līdzekļi galvenā mērķa veikšanai – grāmatu izdošanai. 1918. gadā Jānis Roze izdeva pirmo grāmatu, paša sastādīto “Svešvārdu grāmatu ar dzīvē un rakstos visbiežāk lietojamo svešvārdu paskaidrojumiem”.

Sākotnēji “J.Roze” izdeva ievērojamu skaitu mācību grāmatu un kalendāru, tādējādi iegūstot līdzekļus nopietnāku daiļdarbu izdošanai. Izdevēja veikums ir ļoti augsti novērtējams gan ar latviešu rakstnieku kopotu rakstu izdošanu, gan mākslinieciski augstvērtīgu atsevišķu darbu veidošanu, tāpat arī ar sēriju “Jaunatnes literatūra” un ar lugām pašdarbības skatuvēm. Savā darbības laikā J.Roze ir izdevis vairāk nekā 750 dažādu grāmatu, kopā ar žurnāla “Piesaule” burtnīcām izdevumu skaits sasniedz 850. Grāmatu kopējais metiens ir apmēram 2 miljoni eksemplāru.

1940. gadā Padomju okupācijas vara uzņēmumu nacionalizē, bet pašu Jāni Rozi 1941. gadā izsūta uz Sibīriju, kur 1942. gada maijā viņs mirst bada nāvē.

Firmas spiestuve un zīmogu darbnīca tiek likvidētas, bet grāmatnīcu pārdēvē par Rīgas 3. grāmatnīcu. 20. gadsimta septiņdesmitajos gados tai tiek piešķirts nosaukums - grāmatu veikals “Dzintars”. 1988. gadā, Latvijas otrās atmodas sākumposmā, grāmatu veikals atgūst nosaukumu “Jāņa Rozes grāmatnīca”.

Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas grāmatu tirdzniecības uzņēmums “Dzintars” tiek likvidēts. 1992. gadā tiek nodibināts uzņēmums Firma “Jānis Roze” SIA, kas pārņem 1914. gadā dibinātā uzņēmuma “J. Roze” tiesības.

Firma “Jānis Roze” SIA attīstās ļoti strauji. Jau deviņdesmito gadu vidū tā ļoti ātri kļūst par vienu no lielākajiem grāmatu un kancelejas preču tirgotājiem. Pateicoties intensīviem ārzemju sakariem Jāņa Rozes grāmatnīcas piedāvā vairāk nekā 100 dažādu ārzemju izdevniecību grāmatas angļu, franču, vācu, krievu un citās svešvalodās. Firma “Jānis Roze” arī aktīvi iepērk ārzemju kancelejas preces no Dānijas, Francijas, Vācijas, Austrijas, Holandes un citām valstīm. Firma ir arī oficiālais Korejas kompānijas Dong A preču izplatītājs Latvijā.

1997. gadā Firma “Jānis Roze” atsāka arī grāmatu izdošanu un 2000.gadā tika uzsākta grāmatu, kancelejas preču un svētku rotājumu vairumtirdzniecība. 2001. gada beigās, lai optimizētu savu darbību un nodalītu grāmatu tirgošanu no grāmatu izdošanas tiek dibināta atsevišķa firma – “Jāņa Rozes apgāds”, SIA. Turpmāk Firma “Jānis Roze” SIA ar izdevējdarbību vairs nenodarbojās.